Moninaiset kiinteistöpalvelut taloyhtiöille

Taloyhtiö on tavallisesti kerrostalo, rivitalo, paritalo tai omakotitalo tai näiden muodostama taloryhmä, jossa yksittäinen asukas omistaa osakkeita, jotka oikeuttavat huoneiston hallintaan. Kokonaisuus on nimeltään asunto-osakeyhtiö. Itse rakennukset ovat taloyhtiön omistuksessa ja asukkaat maksavat taloyhtiölle niin sanottua yhtiövastiketta, jolla taloyhtiö ostaa rakennusten ja piha-alueiden kunnossapitoon liittyviä palveluita, joita kutsutaan kiinteistöpalveluiksi. Asunto-osakeyhtiöitä ja kiinteistöjä koskevat erilliset lainsäädännöt, joiden puitteissa on aina toimittava. Taloyhtiön asioista päättää yhtiökokous ja toimeenpanevana elimenä toimii yhtiön hallitus, joka puolestaan huolehtii, että moninaiset kiinteistöpalvelut taloyhtiöille tavoittavat yhtiön tarpeet.

Erilaisissa taloyhtiöissä erilaisia palveluita

On selvää, että kaupungin ydinkeskustan kerrostalo, jossa on pelkästään toimistohuoneistoja, tarvitsee erilaisia palveluita kuin rykelmä omakotitaloja tai paritaloja, jotka sijaitsevat kaukaisessa vihreässä lähiössä metsän reunalla. Molemmat ovat taloyhtiöitä, mutta kiinteistöpalvelut ovat erilaiset.

Tavallisesti jokainen taloyhtiö palkkaa isännöitsijän. Hän voi tulla itsenäisestä isännöintifirmasta tai olla suorastaan yksityisyrittäjä tai hän voi työskennellä erilliselle kiinteistöpalvelufirmalle, jolla on isännöinnin lisäksi paljon muitakin palveluita tarjolla. Kiinteistöpalvelu on siis yläkäsite ja isännöinti alakäsite. Jos taloyhtiö ottaa pelkän isännöitsijän, se voi tilata muita palveluita kokonaan muualta. Jos taloyhtiö taas ottaa kiinteistöpalvelufirman, se käyttää tämän tarjoamia palveluita yleensä kaikessa. Usein on niin, että mitä suurempi taloyhtiö on, sitä todennäköisimmin se ottaa kiinteistöpalvelufirman, joka tarjoaa kattavat kiinteistöpalvelut, mikä tekee yksittäisten asioiden hoitamisen helpommaksi. Pikkuinen muutaman osakkaan taloyhtiö taas saattaa tilata isännöinnin, tekniset palvelut ja piha-alueiden hoidon erillisiltä yrityksiltä.

Kiinteistöpalvelut taloyhtiöille takaavat kiinteistön hyvän kunnon

Jokaisen taloyhtiön tavoitteena on pitää rakennukset ja piha-alueet teknisesti ja esteettisesti hyvässä kunnossa. Näin osakkeen arvo ja rakennuksen markkina-arvo pysyvät hyvinä. Tämä koskee niin osakeyhtiöpohjaisia toimistorakennuksia kuin asuinrakennuksiakin.

Kun ison taloyhtiön intressinä on löytää kattavat palvelut, sen kannattaa etsiä firma, jolla on pitkä kiinteistöpalveluiden lista. Tämä takaa, että pakettiin tulevat niin isännöitsijä, kiinteistönhoitaja, toimitilahuoltaja kuin ulkotilojen ja piha-alueidenkin hoito ja kunnostus. Isännöitsijän rooli on aina isoin ja vastuullisin, koska tämän on nautittava saumattomasti yhtiökokouksen ja yhtiön hallituksen luottamusta. Isännöitsijän työ käsittää taloushallintoa ja isojen päätösten täytäntöönpanoa. Siksi on tärkeää, että isännöitsijä henkilönä herättää luottamusta ja että hän on hyvin tavoitettavissa.tag:
319 sanat